Ga naar de inhoud

privacy statement

Dit is het Privacyreglement van Container, gevestigd in Amsterdam. Container respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk en zorgvuldig. Met het opgeven van uw persoonsgegevens op de website gaat u ermee akkoord dat Container deze gegevens overeenkomstig dit privacyreglement gebruikt.

Container gebruikt gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat houdt onder andere in dat Container de plicht heeft:

_ u via dit reglement op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee door ons gegevens worden verwerkt   

_ uw recht te respecteren om door u verstrekte persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen.

_ te melden wie de gegevens kunnen inzien

Gebruik persoonsgegevens

Gegevens die door u zijn opgegeven voor het uitvoeren van een overeenkomst verstrekken wij niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten of indien dit wettelijk verplicht is.

Door u  opgegeven persoonsgegevens stellen ons in staat om:

_ contact op te nemen voor het uitvoeren van de overeenkomst bij een bestelling via de shop

_ het financieel en administratief afhandelen van de overeenkomst

_ klanten of geïnteresseerden te kunnen informeren

Voor een goede afhandeling van een bestelling kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken, zoals PostNL of Mollie betalingsservice. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Container en probeert Container er samen met u uit te komen. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website.

Privacyreglement Container, november 2020